Fórum Velešín

V obytné čtvrti chybí chodníky

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

V nové lokalitě Na Vrších má v první fázi vyrůst 26 domů. Stavba prvních domů už probíhá. V ulicích ovšem nebudou chodníky.

Řeč je o developerském projektu za panelovými domy Nad Cihelnou, jehož první fáze zahrnuje 6 vila domů, 7 dvojdomů a 13 samostatných domů. Většinu domů postaví developer na klíč.1) Vzhledem k tomu, že město nedávno oslovil další developer s nabídkou vybudování stavebních parcel, je na místě upozornit na nešťastné řešení komunikací v právě probíhající výstavbě a vyvarovat se do budoucna opakování situace, kdy developer zapomene na chodníky…

Obrázek: Probíhající výstavba v lokalitě Na Vrších

mapa-vrse-tangenta

Potřebujeme chodníky? Hierarchie uličních prostor

Co je ve zkratce hierarchie ulic? Město je tvořeno ulicemi, jejichž význam je různý: Některé ulice plní funkci hlavních komunikačních tahů, jiné fungují jako klidná prostranství před rodinnými domy. Toto jednoduše nazvěme hierarchií ulic. Hierarchii ulic ve městě rozpoznáme podle dopravních značek, ale daleko lépe se zorientujeme podle vzhledu veřejného prostoru, např.:

 • Hlavní komunikační tahy mají vysoké chodníky, široké jízdní pruhy, auta jezdí rychle, potřebujeme přechody pro chodce, značky, zábradlí, bariéry apod…
 • Klidné ulice mají nízké, případně žádné chodníky, prostor ulic je sdílený mezi cyklisty, chodce, auta, hrající si děti apod…

Výše uvedený popis je značně zjednodušující a pouze ilustruje, že přístup k úpravě ulic se liší (měl by se lišit) v různých lokalitách města.

A pozor: Ulice typu „komunikační tah“ automaticky neznamená, že tato ulice bude škaredá, stejně jako „klidná zóna“ automaticky neznamená, že tato ulice bude hezká. Kvalitní veřejný prostor lze vybudovat jak pro hlavní tah, tak pro zklidněnou zónu. Obrázky napoví více…

Místní komunikace s chodníky

(nahoře, Dolní Břežany) Dobré řešení:

 • Auta a chodci mají vyhrazen svůj prostor oddělený bezpečným a estetickým zeleným pásem
 • Ačkoliv se jedná o komunikační tah, zeleň a šířka ulice pomáhá lokalitu vizuálně zklidnit
 • Průhledné ploty dále rozšiřují prostor

ulice_1(dole, Velké Přílepy) Špatné řešení:

 • Chodci se tísní v koridoru omezeném silnicí a vysokými ploty domů. Domy umístěné blízko silnice dále zužují prostor. Před domy parkují auta a díky tomu chybí prostor pro zeleň.
 • Tento prostor je ponížen na prostý komunikační tah. Nejedná se o prostor, kde se kolemjdoucí chtějí potkat a dát se do řeči

Zdroj obrázku: moderniobec.cz/…hierarchie-verejnych-prostoru…/

Obytná zóna

(nahoře, Písek) Dobré řešení:

 • Ačkoliv v ulici chybí chodníky, je hierarchie prostoru (např. parkovací místa) naznačena barvou. Ulice obsahuje zeleň, je dostatečně široká a jednotná výšková úroveň s šíří dává uživatelům pocit velkorysosti/komfortu
 • Transparentní plot u domu dále opticky rozšiřuje prostor

ulice_2

(dole, Líbeznice) Špatné řešení:

 • Hierarchie prostoru (výška chodníku / barva) není zřejmá. Není zřejmé, co patří komu (chodci vs. auta). Ulice je (či se zdá být) úzká
 • Netransparentní ploty a neprostupná zeleň dále opticky zužují prostor

Zdroj obrázku: moderniobec.cz/…hierarchie-verejnych-prostoru…/

Jak vyplývá z obrázků výše, oba přístupy (s chodníky/bez chodníků) lze aplikovat s různou úspěšností. Nyní se podívejme na situaci ve Velešíně.

Veřejný prostor v nové výstavbě Na Vrších

Veřejný prostor (prostor, kde se lidi potkávají, parky, náměstí, dětská hřiště apod.) je u developerských projektů většinou omezen pouze na ulice: komunikace, chodníky a trochu zeleně. Důvod je zřejmý a nemůžeme se mu divit: Developer chce efektivně zužitkovat svůj pozemek a prodat co nejvíce parcel. V nové zástavbě Na Vrších tomu, dle mého názoru, není jinak:

Obr. 1. Hlavní ulice:

DSC_0422

Obrázek výše si zaslouží krátký rozbor:

 • Značka „Obytná zóna“ symbolizuje smíšený provoz automobilů a chodců. Nicméně zatímco pro auta jsou vyznačena parkovací místa odlišnou barvou a materiálem (pozn.: ze zákona musí být vyznačena), pro chodce není vyznačena žádná důstojná trasa.
 • Asfalt jako materiál nesymbolizuje, že se jedná o komunikaci se smíšeným provozem pro chodce a automobily. Ulice je degradována na účelovou komunikaci na první pohled určenou pro automobily.
 • Komunikace je v celé své délce široká právě pro vyhnutí dvou automobilů, zatímco ke zklidnění dopravy není užito žádných ostrůvků, zúžení či různých povrchů. Jediný zklidňující prvek, který se vyskytuje, je retardér na začátku a konci ulice. Málo nápadité řešení pro zbrusu novou čtvrť.
 • Vzhledem k výše zmíněnému se lze obávat toho, že chodci budou muset uskakovat před automobily. Ale kam?

Obr. 2. Vedlejší ulice:

DSC_0419

Prosím omluvte vysokou trávu, bahno apod. – lokalita je rozestavěná. Rozebrat však můžeme faktické věci:

 • Úzká ulice bez chodníku s vysokým obrubníkem: Chodci i automobily jsou v úzkém koridoru a chodci se nemají kam uhnout i díky tomu, že vysoký obrubník tvoří další optickou bariéru. (Zatím nevíme, kde budou ploty/pozemky domů, nicméně lampy a značky umístěné blízko silnice napovídají.)
 • Především v noci bude velmi nebezpečné, když se potká chodec s automobilem v zatáčce.
 • Nebezpečí: Pokud si majitelé domů postaví před svými domy vysoké neprůhledné ploty, dojde k dalšímu optickému zúžení ulice a ulice nebude vypadat jako ulice před domy, ale jako ulice za domy
 • Obecné nebezpečí: Pokud bude majitelům domů úprava prostranství před domy lhostejná, dojde k další ráně v komunitním/sousedském životě (potkávání občanů): Aktivita občanů se z veřejného prostoru přesune za vysoké ploty domů.

Rekapitulace:

DSC_0422DSC_0419 DSC_0462DSC_0488DSC_0435DSC_0456

Co dál?

Po bitvě každý generál… Těžko radit. (Máte-li tip, dejte nám vědět v diskuzi.)

 • Tento článek se zabývá veřejným prostorem před domy, nikoliv domy samotnými. Dle projektu budou nové domy vizuálně atraktivní, a pokud se developerovi podaří domy zdárně dokončit, věřím, že se dočkáme, přes absenci chodníků, pěkné obytné čtvrti s domy, které si najdou své majitele.
 • Současná ulice již stojí, jede se podle projektu a na plnohodnotné chodníky není místo. Je však stále prostor pracovat s polosoukromým prostorem předzahrádek, věnovat pozornost okolí silnic apod… Je možnost pracovat s barvami… (s barvami na vozovce, nikoliv baráků!) 🙂
 • Obrázky níže ukazují podobně řešenou lokalitu, bez chodníků. Viz popis obrázků. (Velká Hleďsebe, foto: autor)
Ukázka odjinud: Díky tomu, že v předzahrádkách chybí ploty, je ulice otevřená a nepůsobí tolik jako úzký komunikační koridor. Červený pruh snad slouží jako náhrada chodníku, i když v dáli na něm parkuje.

Díky tomu, že v předzahrádkách chybí ploty, je ulice otevřená a nepůsobí tolik jako úzký komunikační koridor. Červený pruh snad slouží jako náhrada chodníku, i když v dáli na něm parkuje.

Zatím nehezký prostor s typickými přípojkami

Zatím nehezký prostor s typickými „satelitními“ přípojkami čeká na úpravu…

Již zabydlená ulice: Vhodně zvolená zeleň pomůže skrýt přípojky.

Již zabydlená ulice: Vhodně zvolená zeleň pomůže skrýt přípojky.

Regulační plán a zkušenosti ze zahraničí

Ve Velešíně se rýsuje další developerský projekt. I proto bychom měli být my všichni – obyvatelé, zastupitelé a budoucí majitelé domů – obezřetní a trvat na kvalitě dodaného projektu. Je na nás, jaké prostředí si vybudujeme a v jakém prostředí budeme žít. My všichni o tom rozhodneme.

Z českého prostředí projekt Na Vrších zase tolik nevybočuje2), bohužel. Ačkoliv i v Čechách už se najdou kvalitní projekty3), (možná se zahraniční inspirací). Jak se může bydlení v zahraniční lišit od bydlení v typicky českém developerském projektu, ukazují následující obrázky.

developer-2

Srovnání zastoupení zeleně v obytné ulici v ČR (Velké Přílepy) a VB (Letchworth) (zdroj obrázku, PDF)

developer

Srovnání struktury veřejného prostoru v obytné zóně v ČR (Velké Přílepy) a VB (Letchworth) (zdroj obrázku, PDF)

Po vzoru ze zahraničí by město (občani, zastupitelé) mělo:

 • Tlačit na developera, aby dodržel předepsaný poměr veřejného prostranství a parcel, zastoupení veřejné zeleně apod. Parametry na výstavbu mohou být definovány v regulačním plánu, územním plánu, v zastavovací, územní, urbanistické studii apod…
 • Požadovat od developera příspěvek na rozvoj infrastruktury4), např. pomoc s výstavbou sportovních hřišť apod. (více obyvatel = větší nároky na infrastrukturu)

Poznámka:

 • Současný developer nevyužil možnosti reagovat na tento článek.
 • Současný developer převzal v roce 2012 již připravený projekt od předchozího developera. Který developer má podíl na současném řešení, stejně jako to, jaký podíl nese na nešťastném řešení město Velešín, je nad rámec tohoto článku. Tento článek se zabývá kritikou veřejného prostoru a nepátrá po vinících.

Co říkáte na novou výstavbu s ulicemi bez chodníků? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem nebo na info@forumvelesin.cz

Užitečné odkazy

Tento článek je značně stručný. Pokud vás zajímá problematika veřejného prostoru ulic, využijte následujících odkazů, ze kterých také bylo čerpáno:

Výborný a stručný základ do problematiky úpravy ulic malých měst: (obsahuje super obrázky)

Pro odborníky a nadšence: (obsahuje parádní obrázky a PDFka)

 

Rozcestník   /další články/   k výstavbě Na Vrších:

Zdroje

Obrázky na této stránce byly použity s laskavým svolením autorky článků:

 1. Zpravodaj města Velešína, 05/2013
 2. Lidovky.cz: Obcím přerůstají satelity přes hlavu, pomoci má databáze a Google 🙂
 3. Viz obrázky ulic výše.
 4. Strategický plán rozvoje obce Dolní Břežany na období 2004 – 2013

Komentáře

Komentáře