Fórum Velešín

Město připravuje územní studii v areálu zemědělského družstva

V areálu bývalého JZD, v ulici Na Humnech, vzniká územní studie, která určí další rozvoj lokality. Místo je nyní využívané především průmyslově a nachází se zde např. truhlárna, kovovýroba, kovošřot nebo sběrný dvůr. Vzhledem k poloze blízké centru města jde o významnou lokalitu pro rozvoj města, a tak je v územním plánu tato plocha vyznačena jako tzv. „Plocha přestavby“. Územní plán města Velešín zde počítá s přeměnou zemědělských výrobních ploch na „Plochy smíšené obytné – jádrové území“, případně „Plochy bydlení“. Aby mohlo k přeměně území dojít, vyžaduje Územní plán města Velešín pořízení územní studie, která umožní koncepční a koordinované změny v území. Tato studie právě vzniká.

 

 

Všechny výkresy ke studii a textovou část najdete na úřední desce města: https://www.velesin.cz/zpravy-8/uredni-deska/

Budoucí využití: rodinné domy, bytovky a zachování průmyslu v části území

Jak je vidět na přiloženém výkresu, územní studie počítá se zástavbou rodinnými a bytovými domy v levé (západní) části území, se zachováním drobného průmyslu ve východní části a dále s bytovou výstavbou na severním okraji řešeného území (za kovošrotem).

Studie počítá s pěším propojením ze severu na jih.

Studie je dlouhodobým koncepčním dokumentem, podle kterého se má lokalita koordinovaně a koncepčně rozvíjet. Jak se můžete dočíst v textové části studie, počítá se samozřejmě se zachováním stávajících provozů (je samozřejmě v zájmu města i veřejnosti fungující provozy zachovat), nicméně v případě umísťování a povolování nových staveb mají nové stavby směřovat k využití lokality dle připravované studie.

Veřejné projednání

Veřejné projednání územní studie proběhne 20. dubna 2023 od 15:00 v sále kina Velešín.

Komentáře

Komentáře