Fórum Velešín

Stavební firma neprovedla práce za skoro milion korun, ale práce městu přesto vyfakturovala – silnice v Chodči

Vážení, možná jste zaregistrovali, že došlo k “určitému pochybení” při rekonstrukci místních komunikací ve Velešíně. Ve městě se už šíří různé verze toho, co se mělo stát. A tak je myslím na místě situaci vysvětlit.

Co se stalo?

Stavební firma prováděla na konci minulého roku (2021) generální rekonstrukci silnice v Chodči. Laicky řečeno měla provést následující práce: Odfrézovat starý asfalt do hloubky k podkladovému štěrku, starý asfalt odvézt na skládku, přivézt nový štěrk na doplnění “základní vrstvy” silnice, všechny vrstvy zhutnit a pak položit nový asfalt.

Ve skutečnosti ale žádná generální oprava neproběhla: Na stavbě se nic nefrézovalo, starý asfalt zůstal na svém místě, na skládku se neodvážel, nový štěrk na rekonstrukci podkladu se nepřivezl. Stavební firma “ošidila” stavbu tak, že položila pouze novou horní vrstvu asfaltu na asfalt starý. Tím byla “rekonstrukce” hotova a při pohledu na novou vozovku vypadá vše v pořádku. Po dokončení zakázky poslala firma městu fakturu a požadovala proplatit všechny položky, včetně neprovedených prací.

Finanční ztráta a důsledky pro město

Pokud sečteme neprovedené položky ve smlouvě, mají dohromady hodnotu 824 tisíc s DPH. Částka zahrnuje i neprovedené práce při rekonstrukci komunikace u hasičárny – tam probíhala rekonstrukce o pár dní, resp. týdnů, dříve a postupovalo se obdobně. U dalších položek v hodnotě 253 tisíc bez DPH by měl posoudit soudní znalec, zda byly provedeny v požadovaném rozsahu. Že všechny fakturované práce nebyly provedeny, dokazují fotky, které přikládám k tomuto příspěvku. Přikládám také související dokumenty. 

Pro daňového poplatníka to znamená ztrátu až milionu korun z veřejného rozpočtu a pro město Velešín nekvalitně provedenou rekonstrukci silnice, která bude mít nižší životnost.

Kdo stavbu realizoval a řídil?

Stavbu provedla firma Staving (vítěz výběrového řízení), dohlížel na ni externí stavební dozor města a za Město Velešín řešil technické záležitosti místostarosta Jiří Růžička.

Jak se to stalo?

Zakázku schválili zastupitelé (červen 2021), výběr dodavatele potvrdili radní města a smlouvu o dílo podepsal starosta Ing. Petr Vágner. O tom, že stavba bude provedena takto nestandardně, ovšem nevěděli zastupitelé, radní ani starosta města. Já osobně jsem se o nekalém jednání dozvěděl shodou okolností (na oznámení) a hned poté jsem to prověřil. Když jsem zjistil, že se něco takového nejspíše děje, kontaktoval jsem ke konzultaci právníka a stavebního inženýra. Vyžádal jsem si od města potřebnou dokumentaci ke stavbě (nějaký čas trvalo, než jsem ji po urgencích dostal) a nakonec jsem zaslal podnět Radě města Velešín (květen 2022), aby se situací zabývala. Radní pozvali stavební dozor města na jednání, aby situaci vysvětlil. Problém jsem také otevřel na jednání zastupitelstva (červen 2022).

Stavební dozor a místostarosta města ve shodě uvedli, že se spolu dopředu domluvili, že zakázku provedou tímto způsobem, tedy že nedodrží objednávku.

Postupovali bez vědomí ostatních členů rady města a také bez vědomí poskytovatele dotace. Rekonstrukce byla totiž podpořena finančními prostředky Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně 1,8 miliony z celkové ceny zakázky 2,7 milionu Kč. Starostu města nechali přijatou fakturu podepsat a město proplatit, aniž by o změnách informovali.

Aktuální stav

Místostarosta tvrdí, že se žádné peníze neztratily a že se z “ušetřených” peněz realizovaly jiné akce, konkrétně zmiňuje následující: zatravňovací dlažba pod hasičárnou, stání pod kontejnery v Chodči, vyčištění stok ve Skřidlech, vysypání části polní cesty u hangáru ČOV a vysypání části polní cesty mezi Vršemi a Chodčí.

Akce, které místostarosta uvádí, jsou malého charakteru a v součtu se jejich hodnota nevyrovná chybějícím penězům. Navíc jde o běžné opravy/práce, se kterými je každý rok počítáno v rozpočtu města a jsou na ně vyčleněny dostatečné finanční prostředky.

“Oprava” polní cesty z Vrší směrem na Chodeč nebyla objednána radou města a nikdo kromě místostarosty o akci nevěděl. “Opravu” začala provádět firma Staving poté, co jsem si od města vyžádal stavební dokumentaci (únor 2022). Výsledek je bohužel pro město tristní: Oprava je nekvalitní a úpravy nebudou mít dlouhou životnost. Reklamovat za město ovšem nic nemůžeme, protože na akci neexistuje žádná objednávka.

Peníze z dotace byly určeny pouze na opravu silnic v Chodči, resp. u hasičárny, a NELZE je využít na jiné účely/jiné projekty. V případě, že bychom to jako město udělali (a my to dle vyjádření místostarosty udělali), pak jde o zneužití dotačních prostředků.

Další postup

  • Rada města se shodla, že stavební dozor dále nebude pokračovat v práci pro město. Skončil ve své funkci (srpen 2022) a město již přijalo dočasnou náhradu. Následovat bude výběrové řízení na nový stavební dozor.
  • Další postup ve věci navrhuje právník města, se kterým je starosta v pravidelném kontaktu.
  • O události byl informován poskytovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Rada města zajišťuje znalce, který přesně vyčíslí finanční ztrátu.

Výhled

Dá se očekávat, že město buď část dotace vrátí (tedy nevyužité peníze za neprovedené práce), nebo bude požadovat po stavební firmě uvedení díla do pořádku dle objednávky. Pokud vznikne městu škoda, pak bude Město Velešín, ze zákona, škodu vymáhat po odpovědných osobách.

 

Pavel Trajer, zastupitel

 

Poznámka: Jsem zastupitelem města Velešín od roku 2018, kde se snažím prosazovat jak investice do přínosných projektů, tak rozumné hospodaření s veřejnými penězi. Něco se daří, něco ne – ale že budu v roce 2022 rozkrývat finanční kauzu, jsem nepředpokládal. Myslím si, že občané mají právo vědět o věcech a problémech, které řešíme na radnici a zastupitelstvu, takže volím tuto cestu zveřejnění (i s ohledem na šířící se pomluvy, které se dotýkají mne a mé rodiny). Děkuji všem čtenářům za pochopení.

Fotografie a dokumenty

Komentáře

Komentáře