Fórum Velešín

Aktuální složení zastupitelstva a rady města

Dnes se podíváme na aktuální složení zastupitelstva a rady města. A také na rychlý přehled toho, co který orgán ve městě řeší, protože ne každý se v tom vyzná a základní přehled může přijít vhod každému! 🙂

Ve Velešíně se o rozvoj města stará 15 členů městského zastupitelstva (zastupitelé jsou voleni občany v komunálních volbách každé čtyři roky). Zvolení zastupitelé ze svých řad vybírají a volí starostu, místostarostu a dále tři další členy rady města.

Rada města Velešín

Rada města je 5členná, přičemž dva členové jsou automaticky: starosta a místostarosta města.

Členové rady města

radnívolební uskupení
1.Petr Vágner – starosta městaNÁŠ VELEŠÍN
2.Jiří Růžička – místostarosta městaSNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN
3.Vladimír Jantač – radníKDU-ČSL
4.Petr Falc – radníNÁŠ VELEŠÍN
5.Petr Skřivánek – radníSNK – Prosperující Velešín

Bývalí členové rady města ve volebním období 2018-2022

Josef Klíma – bývalý člen radySNK – Prosperující Velešín
Tomáš Čulík – bývalý člen radyNÁŠ VELEŠÍN

Na začátku roku 2020 odešel bývalý dlouholetý starosta města a člen rady města Josef Klíma. Podlehl krátké zákeřné nemoci. Členem rady byl od roku 1994, starostou města byl od roku 2002 do roku 2018. Na jeho pozici byl v únoru 2018 zvolen Petr Skřivánek ze stejného volebního sdružení (SNK – Prosperující Velešín).

Na konci roku 2021 složil mandát radního Tomáš Čulík, z osobních a pracovních důvodů. Na jeho pozici byl v v prosinci 2021 zvolen Petr Falc ze stejného volebního sdružení (NÁŠ VELEŠÍN).

Pravomoci rady města a systém hlasování

Rada města se schází zhruba jednou za dva týdny, jednání probíhají na radnici bez účasti veřejnosti, trvají zhruba 2 až 3 hodiny.

Radní města na svém zasedání řeší zejména běžnou „provozní“ agendu obce, jako např.:

 • Pronájmy pozemků a nebytových prostor, schvalování věcných břemen
 • Přidělování městských bytů, vyhrazených parkovacích míst
 • Objednávání služeb pro obec (od kácení přes obnovu dopravního značení až po projektové práce)
 • Organizace výběrových řízení, poptávání stavebních prací
 • Vyřizování žádostí občanů apod.

O projednávaných bodech se hlasuje a ke schválení dojde, když je většina radních pro (tj. vždy nejméně tři). Zápisy z jednání rady (a tedy informace o tom, co městská rada schválila), jsou dostupné veřejnosti, online na adrese: https://www.velesin.cz/zpravy-11/zpravodajstvi-rady-mesta/

Zastupitelstvo města Velešín

Zastupitelstvo ve Velešíně má 15 členů a schází se zhruba jednou za dva měsíce (bývá: únor, duben, červen, září, listopad, prosinec). Zasedání je vždy veřejné a probíhá v kině. Zasedání trvá také cca 2 až 3 hodiny.

Zastupitelé města

zastupitelvolební uskupení
1.Petr Vágner – starosta městaNÁŠ VELEŠÍN
2.Pavel TrajerNÁŠ VELEŠÍN
3.Iva OlšanováNÁŠ VELEŠÍN
4.Petr Falc – člen radyNÁŠ VELEŠÍN
5.Jan TomsNÁŠ VELEŠÍN
6.Kristýna KoubováNÁŠ VELEŠÍN
7.Jakub Kothánek (zastupitelem od února 2022)NÁŠ VELEŠÍN
8.Jana NěmeckáSNK – Prosperující Velešín
9.Petr Skřivánek – člen radySNK – Prosperující Velešín
10.Petr Zifčák (zastupitelem od února 2020)SNK – Prosperující Velešín
11.Jiří Růžička – místostarosta městaSNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN
12.Karel KleinSNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN
13.Jaroslav BartizalSNK PRO ROZVOJ MĚSTA VELEŠÍN
14.Vladimír Jantač – člen radyKDU-ČSL
15.Milan ŠimánekKDU-ČSL

Zastupitelstvo města se neschází tak často jako rada města, neboť neřeší takové množství (zejména „provozní“) agendy jako rada města. Pro schválení projednávaného bodu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny z celého počtu zastupitelů, tedy vždy nejméně osmi členů.

Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo řeší spíše věci dlouhodobého charakteru, především věci rozvojové a majetkové. Pravomoce zastupitelstva jsou definované zákonem a patří mezi ně například:

 • Schvalování rozpočtu obce, schvalování programu rozvoje obce
 • Prodej, nákup a převod nemovitostí
 • Vydávání obecně závazných vyhlášek
 • Volba starosty, místostarosty a členů rady
 • Zakládání a rušení příspěvkových organizací a právnických společností obce

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou dostupné veřejnosti, online na adrese: https://www.velesin.cz/zpravy-10/zapisy-zastupitelstva/

Rozsah práce zastupitelů

Starosta a místostarosta jsou jediní členové zastupitelstva, potažmo rady města, kteří pracují pro město Velešín tzv. na plný úvazek (jsou uvolněnými členy zastupitelstva) a výkon funkce je tedy jejich „full-time jobem“ a jejich plat odpovídá tomu, že pracují pouze pro město.

Ostatní zastupitelé a radní pracují pro obec ve svém volném čase, nad rámec svého běžného povolání a náleží jim jen část celého platu. Kromě účasti na samotných zasedání se zastupitelé a radní ve svém volném čase na zasedání rady a zastupitelstva připravují.

Komise a pracovní skupiny

Zastupitelstvo města zřizuje ze zákona výbory (Finanční a Kontrolní).

Rada města zřizuje komise a dále pracovní skupiny.

Výbory, komise a pracovní skupiny jsou poradními orgány Zastupitelstva a Rady města Velešín, tj. mohou vznášet podněty a připomínky k jednání zastupitelstva, nebo rady. Naopak rada města a zastupitelé je mohou úkolovat. Ovšem konečné slovo mají vždy radní, nebo zastupitelé. Také členové výborů, komisí a pracovních skupin pracují pro město ve svém volném čase. Členy jsou zájemci z řad občanů města.

Složení výborů a komisí:

Zaměstanci obce a zřizované organizace

Výše uvedené organizační jednotky obce jsou volené. Občané rozhodnou ve volbách o složení zastupitelstva a zastupitelé pak ze svých řad zvolí vedení obce a složení poradních orgánů (výborů, komisí, pracovních skupin).

Pro město pracuje velký počet zaměstnanců, ať už přímo (např. pracovníci městského úřadu, městští strážníci, zaměstnanci pracovní skupiny), nebo jako zaměstnanci organizací, které město zřizuje. Organizace zřizované městem jsou například: Kulturní a informační centrum města Velešín (KIC), základní škola, mateřská škola, Správa majetku města Velešín nebo městská knihovna. Zaměstnanci obce jsou vybírání prostřednictvím výběrových řízení.

Přehled organizační struktury města: https://www.velesin.cz/mestsky-urad-10/organizacni-struktura/

Jak se může občan zapojit do rozvoje obce

Pokud máte zájem zapojit se do rozvoje obce, trápí vás nějaký problém ve vaší ulici, či máte zajímavý podnět, využijte možnosti zapojit se:

 • Sledujte web města, videožurnál, mobilní rozhlas Munipolis, facebookovou stránku KIC Velešín, další facebookové stránky o Velešíně
 • Čtěte Velešínský zpravodaj
 • Účastněte se anket a veřejných přednášek (např. tvorba strategického plánu, koncepcí rozvoje, architektonických studijí apod.)
 • Přijďte na zastupitelstvo obce, kde můžete položit jakýkoliv dotaz ohledně fungování města
 • Oslovte svého zastupitele nebo člena komise s dotazem

Komentáře

Komentáře