Fórum Velešín

Město vyhlásí architektonickou soutěž na rekonstrukci Podkovy

Zastupitelé města na svém zasedání 7. září odsouhlasili vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci (resp. novostavbu, viz níže) kulturního domu U Zlaté podkovy (dále „Podkova“). Budova „Podkovy“ je už delší dobu ve špatném technickém stavu, takže rekonstrukce je nevyhnutelná, a i vzhledem k tomu, že se objekt nachází na mimořádném místě (na náměstí naproti radnici), zvolili zastupitelé, že podoba nového kulturního domu vzejde z architektonické soutěže.

Termíny: Výsledky soutěže 2021

Momentálně (konec září) probíhá ve spolupráci s architekty příprava podmínek a zadání soutěže, v průběhu října by měla být soutěž oficiálně vyhlášena. Výsledky archit. soutěže (a výstavu soutěžních návrhů) můžeme očekávat v prvním kvartálu 2021.

Prohlídka budovy Podkovy

Prohlídka budovy

Rekonstrukce vs. novostavba

Úvodní schůzka k soutěži proběhla 3. září a zúčastnili se jí zástupci města (městský architekt, místostarosta, já (Trajer)), dále architekti-porotci soutěže a organizátor soutěže (architekti ze spol. City Upgrade). Na schůzce se mj. probíraly dvě varianty zadání: rekontrukce budovy vs. demolice a novostavba. Po návštěvě budovy a následné diskuzi jsme došli k jednomyslnému závěru, že přichází v úvahu pouze varianta demolice + následná rekonstrukce. Důvody jsou následující:

  • špatný technický stav budovy (zatéká do střechy, ve sklepě je voda), neznámý reálný stav konstrukcí (rekonstrukce by mohla být problematická a zásadně se prodražit)
  • nevhodné umístění schodišť a problematické vertikální členění – sklepy pod budovou, restaurační provozy nemají kontakt s veřejným prostorem (ulicí), první podlaží je o půl patra výše než terén náměstí = omezené dispoziční úpravy
  • objekt neumožňuje propojení dvora s náměstím novým průchodem
  • příliš veliká kapacita stávajícího objektu (předimenzovaná kuchyně, restaurace apod.)
  • stávající objekt nemá příliš velké architektonické kvality
  • ekonomická náročnost rekonstruce (pokud by se neprodražila) a novostavby je srovnatelná
  • na novostavbu má město větší šanci získat dotaci

Tyto důvody přednesl městský architekt, Ing. arch. Petr Hornát, na zastupitelstvu 7. září, kde zastupitelé architektonickou soutěž ve variantě novostavba odsouhlasili.

Nová „Podkova“: Plesy, tanec a stolní tenis

Vypsání architektonické soutěže předcházela spolupráce s veřejností: V průběhu roku 2019 byla vytvořena pracovní skupina Podkova (členy byli někteří zastupitelé, viz článek ze zpravodaje), veřejnost byla oslovena dotazníkem společnosti City Upgrade a dále proběhla komunikace s velešínskými spolky a sportovními kluby. Na tomto základě jsme identifikovali, co by v budově mělo být: Kromě rozumně velké restaurace multifunkční sál, který bude sloužit k pořádání zábavných akcí a ke sportu: Využijí ho stolní tenisti, taekwondisti nebo lidé cvičící jógu. Restaurace a sál by měly mít patřičné zázemí pro návštěvníky a sportovce, vzniknout by měly zkušebny pro hudební kapely.

Zadání dále bude obsahovat požadavek na rekultivaci dvora mezi kinem a Podkovou a možnost propojit dvůr s náměstím. Jak bude ale budova opravdu vypadat, se dozvíme až po skončení architektonické soutěže.

Přijedou po sportovním plese bagry? 🙂

To, že se zvolila varianta demolice a rekonstrukce, samozřejmě neznamená, že hned po oznámení výsledků a poté, co skončí nadcházející plesová, přijedou bagry a zakousnou se do „Podkovy“ 🙂 Po oznámení výsledků soutěže bude následovat jednání s vítězem a poté cca půl roku až rok bude probíhat projektování a dopracování dokumentace pro stavební povolení. Následně se, i podle stavu financí v městské kase, rozhodne, kdy se do novostavby město pustí. Novostavba má, jak už bylo řečeno, větší šanci získat peníze z dotačních titulů, než by tomu bylo v případě rekonstrukce budovy.

Do doby, než bude budova rekonstruována, bude probíhat provoz jako doteď, s jednou změnou: K budově bude letos natažen teplovod. Změna vytápění (dosud řešené velkým kotlem na tuhá paliva) snad přiláká i nové zájemce o provoz Podkovy. (Momentálně je budova bez provozovatele a probíhají jednání se zájemci.) Plesová sezóna tedy snad letos proběhne, pokud ji tedy nezastaví epidemie koronaviru!

Tažke věřím, že se v březnu 2021 potkáme na sportovním plese! …a také už budeme znát podobu budoucí Podkovy!

 

Jak vypadá Podkova teď: Koukněte na fotky níže, zejména na kotelnu 🙂

Podkova – vstup do baru a sálu

Zdroj:

 

Komentáře

Komentáře