Fórum Velešín

Otevřený dopis zastupitelům města: Lokalita Na Vrších

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Pozn.: Zkrácená verze tototo článku byla otisknuta v únorovém vydání Velešínského zpravodaje.

Vážení občané, dne 22. ledna jsme adresovali zastupitelům města otevřený dopis (plné znění dopisu), ve kterém se ptáme na dvě základní otázky: Proč v lokalitě Na Vrších nenabídl developer občanům parcely k individuální výstavě, jak bylo domluveno, a proč město zaplatilo výstavbu sportovního hřiště a kamenné zdi u parkoviště Nad Cihelnou, když to mohl – a patrně také měl – zaplatit developer?

Předpokládáme, že se dopisem bude zabývat zastupitelstvo města na svém jednání 19. února.

Stručná historie developerského projektu (ZTV)

V roce 2004 zastupitelstvo schválilo, že v lokalitě Na Vrších proběhne výstavba rodinných a bytových domů. Město si vzalo na svá bedra zajištění pozemků v lokalitě výstavby (vykoupilo od původních majitelů všechny pozemky), ale nechtělo samo a na své riziko budovat sítě, či dokonce stavět domy. V roce 2008 tedy vypsalo veřejnou soutěž na developera. Domluva byla tehdy následující: Město prodá developerovi své pozemky (které předtím vykoupilo) za cenu 1,- Kč/m2, developer vybuduje sítě (základní technickou vybavenost: ZTV), sportovní hřiště, rozšíří parkoviště Nad Cihelnou a městu Velešín ponechá jednu volnou parcelu na výstavbu městské bytovky. A dále: Developer bude po dobu 5 let prodávat parcely zájemcům za maximální cenu 890 Kč/m2 a také stavět domy na klíč, vše na své podnikatelské riziko.

V letech 2008-2012 probíhaly zmatky okolo výběru developera: tři vybraní developeři, dvě výběrová řízení a jedna pokuta uložená městu od ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), kdy nakonec byla vybrána společnost Tangenta – ta nyní, v roli majitele pozemků, ZTV buduje, ovšem parcely k individuální výstavbě v současnosti nenabízí (a původní podmínky neplní, viz dále). Otázka zní: Proč? A nebrzdí to rozvoj našeho města?

Stručná historie Regenerace panelového sídliště Na Vrších (RPS)

Od roku 2013 probíhá nezávisle na ZTV a v těsné blízkosti ZTV druhý projekt: Regenerace panelového sídliště Na Vrších (Nad Cihelnou). Práce objednává a platí město, nicméně realizuje je také společnost Tangenta (tentokrát v roli stavební firmy). Dosud proběhlo 5 etap, v celkové ceně 25 mil. Kč. Všechny etapy realizovala společnost Tangenta. Ve II. etapě RPS se mj. postavilo sportovní hřiště, ve III. a V. etapě kamenná zeď, jež leží mezi parkovištěm u paneláků a soukromým pozemkem developera (zeď podpírá svah, na kterém bude developer stavět bytové domy).

Ke kamenné zdi dodejme ještě následující:

  • Pozemek pod kamennou zdí nejdříve patřil městu (poté, co město vykoupilo pozemky od původních majitelů), poté developerovi (koupil od města za 1,- Kč/m2) a nyní patří znovu městu (město koupilo pozemek zpět od developera těsně před výstavbou zdi, v roce 2015).
  • Současně s tím, jak rostla kamenná zeď na pozemku města (na objednávku a za peníze města), prováděl developer i terénní úpravy na svém pozemku, který přiléhá ke zdi (navyšoval terén). Nyní je pozemek developera v rovině. (o tom jsme psali v samostatném článku)

Hlavní otázky:

  • Proč developer nezahájil prodej parcel k individuální výstavbě?
  • Jak město dohlíží na plnění smluv s developerem? Jaké jsou stanoveny termíny a penále?
  • Kdy vyprší ochranná lhůta 5 let a developer bude moci pozemky prodávat za neomezenou cenu?
  • Jaký byl důvod, že výstavbu kamenné zdi na své náklady realizovalo město, když ještě před realizací stavby zdi byl pozemek v majetku developera, a tedy developer si na svém pozemku mohl zeď vybudovat sám?
  • Jaké terénní úpravy probíhaly v rámci III. a V. etapy RPS, že si vyžádaly přesun 2000 m3 zeminy? (jak vyplývá ze zveřejněných smluv) Jde o cca 200 plně naložených nákladních vozů.
  • Došlo ke změně podmínek, za jakých má developer vybudovat ZTV? Pokud ano, proč se tak stalo a kdy?
  • Vybudoval developer na své náklady sportovní hřiště a rozšířil parkoviště Nad Cihelnou?
  • Ponechal developer volnou parcelu pro účely města?

Na závěr doplňme, že pro developera je samozřejmě ekonomicky výhodnější stavět domy na klíč než prodávat samotné parcely k individuální výstavbě. Developer prodá dům s parcelou minimálně 5krát dráž než samotnou parcelu. V případě ZTV Na Vrších jde o „byznys“ v hodnotě minimálně 125 mil. Kč.

Vážíme si práce našich zastupitelů a věříme, že se problémem budou zabývat a že budou, tak jako dosud, obhajovat zájmy občanů.

Za signatáře dopisu Pavel Trajer a Petr Vágner

Rozcestník   /další články/   k výstavbě Na Vrších:

Komentáře

Komentáře