Fórum Velešín

Město souhlasí s dvěma body petice. Sešli jsme se s radou města

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Vyjádření petičního výboru

Začněme velmi dobrou zprávou: Město vyhovělo žádosti 1219 občanů města ohledně změny územního plánu (ÚP). Po jednání rady města 7. března a hned po odevzdání petice 15. března nechal pan starosta žádost o změnu územního plánu upravit. V novém návrhu na změnu ÚP se současná ubytovna mění na byty a parkoviště se mění ze zastavitelných ploch občanské vybavenosti na plochy veřejného prostranství (komunikace a chodníky). Taková úprava do budoucna neumožňuje žádnou další výstavbu.

Jak píše starosta města v dubnovém zpravodaji, rada města má na budoucí výstavbu stejný názor jako lidé, kteří podepsali petici. To je výborná zpráva, která ovšem neznamená, že by petice byla zbytečná – právě naopak. Toto pondělí budou zastupitelé města hlasovat o schválení změny územního plánu a jako podklad pro své rozhodnutí poslouží jednak závěry jednání rady města ze 7.3. a jednak právě petice odevzdaná 15. března. Ještě jednou děkujeme všem, kteří naši iniciativu podpořili a kterým není budoucnost našeho města lhostejná.

Jednání zastupitelů města je veřejné. Pokud chcete být jednání o změně územního plánu přítomni, přijďte v pondělí 11. dubna v 17:30 do sálu kina ve Velešíně. Dá se očekávat širší diskuze.

Setkání petičního výboru s radou města. Další body petice

Ve středu 6. dubna jsme se setkali s představiteli města na radnici. Naším záměrem bylo osobně přednést a vysvětlit požadavky petice a zároveň uvést na pravou míru vše, co se okolo petice odehrálo.

Shodli jsme se na tom, že rada města ani my nechceme rozšiřování stávající ubytovny. Rada města tedy souhlasí s prvními dvěma body petice.

Také jsme se shodli, že změna současné ubytovny na byty by měla obyvatelům ubytovny přinést větší životní jistotu v podobě trvalého bydlení. Samotný právní úkon není vše: My všichni musíme zapracovat na společném soužití, vzájemné toleranci a empatii

Za tímto účelem jsme navrhovali veřejnou diskuzi. Tomu však rada města není nakloněna. Jako důvod uvedla obavu z toho, že by veřejná diskuze mohla být kontraproduktivní a vyvolat více problémů než řešení. Náš názor v této věci zůstává stejný: Myslíme si, že pokud je zde problém, mělo by se o něm mluvit co nejdříve a nikoliv jej odsouvat. Uvítali bychom tedy alespoň veřejné prohlášení města o dopadu změny územního plánu na občany obce a stanovisko města ohledně angažování se ve věci práce se znevýhodněnými občany a jejich integrace.

Problémům soužití jsme se věnovali též v závěrečné diskuzi: Většina zastupitelů si je vědoma vznikajících problémů, někteří mají osobní zkušenosti, jiní mají informace zprostředkované. Problém však vnímají všichni radní, a to díky výsledkům dotazníkového šetření pro strategický plán a také díky naší petici.

V neposlední řadě jsme členům rady předali vlastní návrhy, jak může město přispět k úspěšné integraci obyvatel nynější ubytovny do standardního bydlení a jak řešit situaci lidí v nouzi – a tím přispět k prevenci konfliktů mezi obyvateli. Při debatě jsme radě města sdělili náš názor, že jakkoliv vybavená ubytovna není vhodným místem pro dlouhodobé bydlení, zejména dětí.

Jsme přesvědčeni, že problém tu byl již dříve a naše petice ho pouze připomenula. Veškeré pokusy obvinit nás z šíření nesnášenlivosti, které jsme zaznamenali, odmítáme jako nepochopení problému a jako záměnu příčin a následků. Naše názory a postoje si bez problému obhájíme. Jsme přesvědčeni, že většina obyvatel Velešína, včetně těch, kdo podepsali petici, nejsou rasisté a xenofobové. Pouze mají oprávněnou potřebu cítit se ve svém městě bezpečně a mít možnost se vyjádřit i k palčivým tématům.

Komunikace s majitelem ubytovny

Stanovisko majitele nynější ubytovny k petici a článku Budujeme ghetto?, které nám poslal e-mailem, jsme přes jeho žádost nemohli zveřejnit mimo jiné proto, že hrubě překračovalo meze slušné komunikace.

Komunikace města s občany

Od prvního jednání o změně územního plánu (prosinec 2015) jsme nabyli pocitu, že jednání města není vstřícné směrem k občanům. V prosinci zastupitelstvo města bez jakékoliv širší diskuze na zasedání schválilo zadání změny územního plánu. Po vyvěšení zadání změny (17. února) jsme oslovili několik zastupitelů, kteří o problému buď nevěděli, nebo odpovídali vyhýbavě. Tímto se omlouváme členům rady, které jsme nekontaktovali a kteří by nám bývali poskytli pomocnou ruku dříve.

9. března jsme tedy dorazili osobně na radnici a konzultovali náš záměr sepsání petice přímo se starostou města. O výsledcích rady ze 7. března*) nás neinformoval, naopak nám doporučil pokračovat v našem záměru, s tím, že po odevzdání petice svolá mimořádnou radu (to nakonec nebylo potřeba) a že petice může posloužit jako podklad pro jednání zastupitelstva.
*) Zápis z jednání rady byl vyvěšen na webu města 14. března.

Na středečním jednání jsme si všechna nedorozumění v komunikaci vysvětlili a rozešli se v dobrém. Pan starosta nás ubezpečil, že jeho dveře jsou vždy otevřené, stejně tak dveře pana místostarosty. Pokud je nějaký závažnější problém, je zde možnost kontaktovat i ostatní radní nebo zastupitele.

Na závěr nám dovolte reagovat na článek pana místostarosty, Jiřího Růžičky, z dubnového vydání zpravodaje:

Nepovažujeme za vhodné, aby pan Růžička takovýmto způsobem a z postu místostarosty města útočil na autory petice a zároveň na všechny lidi, kteří petici podepsali a kteří pouze využili svého občanského práva vyjádřit svůj názor. V demokratické společnosti mají petice a referenda, stejně jako volby, své místo.

Komentáře

Komentáře