Fórum Velešín

Připomínky do 15.4. + majetkové narovnání? Studie ulic U Přehrady, K Malši…

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

latran

Studie ulic U Přehrady, K Malši a Latrán byla představena v kině 14. března, kdy se nesetkala s pozitivní odezvou občanů. Poté, co obyvatelé podrobili studii kritice, vybídl starosta občany ještě k zaslání připomínek/nápadů písemnou formou (názory, nákresy apod.). Tyto připomínky je možné adresovat místostarostovi, p. Růžičkovi, do pátku 15. dubna. (osobně, či e-mailem: ruzicka@velesin.cz)

Připomínky občanů budou zapracovány do finální studie. Doufáme, že město, resp. zpracovatelská firma, zapracuje všechny připomínky – jak ty písemné, tak ty, které vzešly z diskuze občanů. Pokud chcete mít jistotu, že Váš názor nebude opomenut, využijte písemnou formu.

Majetkové narovnání

V dubnovém zpravodaji se pan Růžička zmínil o majetkovém narovnání v ulici U Přehrady. Situace v ulici je totiž taková, že při průjezdu ulící U Přehrady směrem shora dolů leží předzahrádky domů po levé straně zhruba metr až metr a půl na obecním pozemku. Výjimkou, potvrzující pravidlo, je i není první dům shora (č.p. 544): Jeho zahrada s oplocením je ještě majetkově správná, nicméně část předzahrádky a vjezdu už leží na obecním pozemku. Podrobnosti možno dohledat v PDF souboru studie (hranice pozemků v katastru jsou zelenou barvou).

Na včerejším jednání zastupitelstva (11. dubna) pan Růžička problematiku majetkového narovnání pouze nastínil. Řekl k tomu jen tolik, že na obecním pozemku se mohou nacházet skříňky s uzávěrem plynu, ploty apod., a že by se majetková situace měla nějakým způsobem narovnat. Možností je odprodej pozemků majitelům přiléhajících domů (nevýhodné pro město, pokud by pozemky v budoucnu chtělo získat zpět) nebo forma pronájmu. O majetkovém narovnání se nehlasovalo – problémem se bude dále zaobírat rada města.

Nejprve diskuze s občany, potom zadání zpracovatelské firmě

Finanční výbor, s předsedkyní Ing. Janou Německou, navrhl zastupitelům v podobných případech postupovat opačně: Nejprve svolat veřejnou diskuzi občanů a shromáždit podněty, a teprve poté zadávat studii.

Studie ulic U Přehrady, K Malši a Latrán totiž vyšla město na 92 000,- Kč s DPH. Ze včerejšího jednání zastupitelstva nebylo jasné, zda další úpravy studie (do finální podoby) jsou, nebo nejsou v ceně. Leccos jsme mohli přeslechnout, a tak uvidíme, co napoví oficiální zápis jednání zastupitelstva, případně jednání rady. Vzhledem ke kvalitě návrhu (do které se opřel i finanční výbor) a s ohledem na názory zastupitelů se však dá předpokládat, že město bude požadovat bezplatnou úpravu.

Pořadí „nejprve studie, potom veřejná diskuze“ obhajoval starosta města, Josef Klíma, s tím, že k diskuzi je třeba již mít studii připravenou na stole. Starosta dále uvedl, že ke studii bude následovat ještě jedna veřejná diskuze (občané dotčených lokalit budou svolání stejným způsobem jako minule).

Související článek:

Komentáře

Komentáře