Fórum Velešín

Velešín hodlá postavit nekvalitní autobusové nádraží. Klady a zápory plánovaného terminálu

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Text článku odráží názor autora článku, se kterým můžete a nemusíte souhlasit v komentářích.

Zhruba před měsícem město zveřejnilo na svých webových stránkách vizualizaci nového autobusového nádraží, které město hodlá postavit na místě současného nádraží. V tomto článku se na vizualizaci podrobně podíváme a zhodnotíme klady a zápory navrženého řešení.

Pokud znáte historii a kontext přípravy projektu, přeskočte rovnou na hodnocení. Nicméně i historie je zajímavá 🙂

Obsah článku:

Stručná historie projektu

Vše začíná v dubnu 2007: Rada města schvaluje vypsání otevřené ideové soutěže (architektonický, nikoliv technický návrh) na architektonické řešení celého území autobusového nádraží a náměstí J. V. Kamarýta dohromady. Na odměny město vyčlenilo celkem 60 000 Kč.

Do soutěže se přihlásili 4 účastníci. První cena (odměna 30 000 Kč) nebyla udělena. Místo toho se porota rozhodla udělit dvě druhé ceny (2×20 000 Kč): jednu za nejlepší návrh náměstí, druhou za nejlepší návrh autobusového nádraží. Na základě výsledků původně ideové soutěže se město rozhoduje realizovat řešení celého území odděleně, tedy autobusové nádraží podle návrhu Ing. arch. Radka Davida a náměstí podle návrhu Bc. Lucie Zemenové (dnes Ing. arch.). Výsledky soutěže jsou zde.

V průběhu let 2008 až 2015 město podepisuje smlouvy na zpracování projektu s oběma ateliéry, které skončily na druhém místě, a dále několik smluv s projekčními kancelářemi za účelem vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projekt se několikrát mění kvůli nové legislativě a požadavkům dopravních inženýrů.

Mění se také cena projektu: Od 19 milionů v roce 2012, přes 29-30 milionů v roce 2014 až po 40 milionů v roce 2015.

Město několikrát neúspěšně žádá o dotaci na projekt a nejméně jednou k získávání dotace využívá externí firmu.

Osobní komentář k architektonické soutěži:

 • Předmětem soutěže bylo cenné území v samotném centru města. Navíc se jednalo o zpracování dvou lokalit v jediné soutěži. Městem vyčleněná odměna 60 000 Kč dohromady byla, podle mě, žalostně nízká. I kvůli tomu se do soutěže přihlásili pouze 4 účastníci. Běžná účast v dobře vypsaných architektonických soutěžích bývá 20 až 30 soutěžících.
 • Celková (odhadovaná) cena za rekonstrukci nádraží a náměstí je 75 milionů (40 mil. nádraží + 35 mil. náměstí). Odměna pro výherce soutěže tedy nedosahovala ani jedné promile ceny stavby.
 • První cena de facto nebyla vyhlášena. Rada města navíc schválila vyhlášení ideové architektonické soutěže, která nemá být podkladem pro realizaci, ale spíše podkladem pro budoucí projektovou soutěž.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o nejcennější lokality našeho města, nemělo město na návrzích takto ostudně šetřit. Stavba zde bude stát po další generace.
 • A bonus nakonec: Díky tomu, že porota neudělila první místo, město ušetřilo 10 000 korun 🙂

Objektivní hodnocení navrženého řešení

Takto vypadají vizualizace (zdroj: webové stránky města, koláž: autor článku):

pohled od náměstí

pohled od náměstí

letecký pohled

letecký pohled

popis návrhu

Kladné stránky:
klady-0klady-1 klady-2klady-3

Záporné stránky:

zapory-4

zapory-5 zapory-6 zapory-7 zapory-8 zapory-9 zapory-10 zapory-11 zapory-12a zapory-12bzapory-13 zapory-14

Jak je vidět z obrázků výše, autobusové nádraží kompletně mění dispozici, nicméně zdaleka ne k lepšímu. Zatímco celosvětový trend prosazuje uprostřed měst zklidnění a následné kombinování různých druhů dopravy (cyklisté sdílejí vozovku s automobily nebo automobily sdílejí náměstí s chodci), město Velešín staví chodcům bariéry! Ve Velešíně je stále automobilová doprava nadřazena dopravě pěší. Mimochodem, ke snížení komfortu chodců už jednou došlo – u prodejny Trefa se zúžil chodník tak, že dva kočárky se nepředjedou…..

Z hlediska bezpečnosti se jeví jako problematická křižovatka u novinového stánku, kde se kříží nejrušnější silnice s nejrušnějším chodníkem (od Jihostroje a Sídliště).

Sečteno a podrženo:

 • Kdo si polepší: Řidiči autobusů (už žádné couvání)
 • Kdo na tom zůstane stejně: Řidiči automobilů (více parkovacích míst, horší cesta)
 • Kdo si pohorší: Cyklisti a chodci (více přechodů, více zábradlí, horší cesta)

Subjektivní hodnocení: Architektonická kvalita návrhu

Na úvod malé upozornění: Obrázek (vizualizace projektu) může na první pohled vypadat hezky. Důležité je vcítit se do místa a představit si stavbu ve správném měřítku a s použitými materiály.

Následující hodnocení obsahuje i dojmy posbíráné od obyvatel města. Děkuji spoluobčanům za spolupráciarch-15 arch-16 arch-17 arch-18 arch-19 arch-20.

K obrázkům se ještě nevešel následující komentář: Názor #4: Je tam málo zeleně. Některé současné stromy už byly pokáceny.

Závěr. A co dál?

Pojďme si nyní říci, co můžeme získat oproti současnému autobusovému nádraží.

Za odhadovaných 40 milionů můžeme získat:

 • Nové chodníky v zámkové dlažbě, které se budou většině obyvatel zamlouvat
 • 16 parkovacích míst navíc
 • Čekárnu

To mi za 40 milionů přijde docela málo.

Co návrh vůbec nepřináší a neřeší:

 • Chodci a cyklisté se mohou ve městě pohybovat bez bariér, plynule a bezpečně a je jim vyhrazen velkorysý veřejný prostor
 • Centrum města je nejcennějším místem města a jeho úprava tomu odpovídá: Použity jsou kvalitní materiály, veřejný prostor (rozmístění zeleně, mobiliáře) je řešen koncepčně
 • Automobilová doprava je v centru města zpomalena

Nechci obviňovat zastupitele nebo architekta z toho, jak finální návrh vypadá. To vše bylo ovlivněno okolnostmi, podmínkami soutěže, časovými možnostmi architekta vzhledem k jeho odměně a také tím, jak urputně zastupitelé za projekt bojovali. Většina zastupitelů tuší, že je současná situace nádraží špatná, a tak prosazují nový návrh možná za každou cenu. Od začátku se postupuje přímočaře a všichni se soustředí na jediný projekt, neboť neexistuje žádná alternativní varianta. A pokud neexistuje žádná alternativní varianta, není snadné se projektu vzdát a říct o něm, že je špatný.

V příštím článku si alternativní varianty představíme.

P.S. Jedna alternativní varianta přecejen existuje už teď, a dokonce lepší než nová studie. Je to zachování současného nádraží a jeho oprava.

Předpokládám, že ve světle nových informací si plánovanou 40milionovou investici nikdo na triko nevezme, ať už by šlo o peníze EU nebo města.

Diskutujte níže.

Zdroje: Zpravodaj města, zápisy z jednání zastupitelstva a rady města.

Související články:

Komentáře

Komentáře