Fórum Velešín

Kam s dětskými hřišti? Druhá petice občanů

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Vedení města obdrželo v posledním půlroce již dvě petice zaměřené proti umístění volnočasových zařízení. V září 2015 se ozvali někteří obyvatelé panelového domu v Družstevní ulici č.p. 331, v jehož bezprostřední blízkosti se objevily tzv. workoutové prvky. Petice občanů obsahovala několik bodů.

  • Nevhodné umístění: Prvky jsou určeny pro osoby nad 14 let s dozorem, nad 16 let bez dozoru. Vzhledem k tomu, že byly umístěny hned vedle MŠ a ZŠ, zkoušely je mladší děti, pro které skutečně můžou být prvky nebezpečné.
  • Hluk v nočních hodinách.
  • Kritika města, že občanům dopředu umístění hřiště neoznámilo.
  • Navrženo přemístění hřiště pod poštu, což se nakonec udělalo (bod č. 5 na mapce).

mapa-1

Druhá petice

V lednu tohoto roku přinesl Českokrumlovský deník informaci o další petici. Tentokrát se jedná o dětské hřiště na Sídlišti sestavené z prolézaček (viz mapa, bod 2). Iniciátoři petice uvádí pro sepsání tyto důvody:

  • Nechtějí mít hřiště pod okny, neboť se v lokalitě zvýšil hluk, působený i mládeží, která zde popíjí a znečišťuje přilehlé prostory.
  • Některé součásti hřiště jsou v bezprostřední blízkosti kovové konstrukce věšáků na prádlo.
  • Návrhem je přemístit dětské hřiště k workoutovým prvkům pod poštu.

Obrázek (9)2 Obrázek (8)

Výše: Článek v Českokrumlovském deníku, 22. ledna 2016

mapa-3

Řešení do budoucna?

Jak a kde tedy budovat volnočasové plochy tak, aby se občané nebouřili? Má to být mimo zástavbu? Pokud ano, tak kde? Na Sídlišti není mnoho ploch, které by nebyly v blízkosti domů, ale zároveň by byly v „rozumné“ vzdálenosti od nich. V případě panelových domů v Družstevní ulici tato plocha neexistuje vůbec. Město na travnaté ploše mezi nimi a školou plánuje vybudovat volnočasový areál, jehož konkrétní podobu bude jistě občanům představovat a bude svolné k diskuzi. Otázkou zůstává, zda vůbec připravovat jeho studii, neboť je jasné, že se ruch v dané lokalitě zvýší.

Varianty, kde stavět:

  • Vybudování hřiště pro malé děti v lokalitě bývalých rybníků (mapa, bod 5). Workoutové hřiště a lavičky už tam jsou. Místo by v tom případě mělo projít úpravou (např. výsadba vhodné zeleně) – teď působí z ničeho nic umístěné workoutové prvky nepatřičně, ale to je způsobeno tím, že se s nimi zde vůbec nepočítalo. Tato plocha se však tradičně využívá pro pouťové atrakce, nicméně jedno hřiště by se vedle laviček ještě vešlo, pokud tomu nebrání např. bezpečnostní předpisy
  • Autoři obou petic navrhují postavit dětské hřiště (resp. workout hřiště) v areálu městského koupaliště. To se ovšem nachází také v zástavbě, tudíž lze předpokládat další petici. Jistě by bylo dobré slyšet názor více rodičů ze Sídliště, zda by chtěli chodit na hřiště s dětmi až na koupaliště.

Otázku hluku v nočních hodinách a využívání areálu návštěvníky restaurací nelze směšovat s výstavbou hřišť. Za řešení nepovažuji přestat nová hřiště stavět, „protože je okupuje a ničí mládež“, to je záležitost policie.

Komunikace města s občany

Zlepšení komunikace města s občany ohledně těchto ploch je na místě a věřím, že město bude v budoucnu o výstavbě (nejen) hřišť předem podrobně informovat. Na Sídlišti nalezneme několik hřišť, proti kterým se obyvatelé zatím nebouřili, resp. nepožadovali „přemístění jinam“, byť zdrojem hluku jsou. Jedná se zejména o víceúčelové hřiště u Penny (mapa, bod 1) a též dětské hřiště u domu č. 508 (mapa, bod 4), které je nyní kritizovanému hřišti velmi podobné a navíc je petenty petice chváleno s výtkou, že je taktéž (z)ničeno staršími dětmi.

Z fotografií z jiných měst je vidět, že hřiště bývají situována jak v těsné blízkosti obytné zástavby, tak mimo ni (Rakousko a Německo), přesto většinou ničena nejsou (viz komentáře na drážďanském webu)

 

Hlučín

Hlučín

Linz

Linz

Linz2

Linz

Vsetín

Vsetín

Wasserreservoir_Freinberg_Linz

Linz

Být zastupitelem a správně se rozhodnout je velmi těžké. Na jedné straně jsou petenti, na straně druhé spokojení občané, kteří hřiště pod okny vítají. Ale jsou možná méně vidět, pozitivních petic moc není. Pokud se vám ve městě něco líbí, dejte to najevo. Povzbudíte tím zastupitele k další činnosti v rozvoji města.

Zdroje:

Komentáře

Komentáře