Fórum Velešín

Může mít vyjádření občanů efekt na změnu územního plánu?

Upozornění: Tento článek vznikl před dlouhou dobou a je zařazen do archivu webu.
Informace obsažené v článku už nemusí být aktuální.

Tento článek byl otištěn ve Velešínském zpravodaji 1. června 2016.

Abych uvedla některé zavádějící informace ohledně petice z květnového zpravodaje na pravou míru, ráda bych nejdříve vysvětlila, co je to územní plán obce (ÚP). Laicky řečeno je to dokument, který určuje a  reguluje prostorové a funkční uspořádání území v krajině a také jeho využití. Cílem je vyváženě regulovat budoucí výstavbu na území obce,  aby byly dodrženy zásady pro udržitelný rozvoj (z hlediska životního prostředí, hospodářství a soužití lidí), tedy abychom zachovali kvalitní prostředí pro další generace.

Územní plán je v každém případě nadřazen zájmům soukromého investora. Konečné slovo při schvalování ÚP mají zastupitelé naší obce – ti by měli především respektovat zákony ČR a také hájit tzv. veřejný zájem, tj. schválit takovou změnu, která má pro obyvatele města jednoznačný přínos.

Petice v 1. bodu žádá o vyřazení parcely 418/21 z návrhu na změnu č. 3 územního plánu Velešín a ponechání plochy jako plochu občanské vybavenosti. Je pravdou, že za nynějších podmínek by bylo možné na pozemku postavit mimo jiné i novou ubytovnu. Proto v 2. bodu petice žádáme město, aby na dané parcele nedošlo k takové zástavbě, která by měla negativní vliv na životní prostředí v obci a pohodu obyvatel ve městě.

Toto může město i na soukromém pozemku zajistit např. změnou regulativ na ploše občanské vybavenosti – tedy tak, že „ubytovací objekty“ zařadí do kategorie nepřípustné využití. Vzhledem k tomu, že je územní plán klíčovým dokumentem pro rozvoj a budoucnost města, mělo by město přistupovat k jeho změně tehdy,  přináší-li změna zlepšení kvality života obyvatel města. V případě žádosti o změnu ze strany podnikatelského subjektu by město mělo posoudit vliv změny a respektovat názor občanů města. Proto jsme ve 3. bodu petice žádali analýzu dopadů změny a žádali o širší diskuzi.

Podepsáním petice jsme pouze oficiální formou vyjádřili názor k plánované změně a předali jej vedení města a zastupitelstvu, aby hájilo veřejný zájem. Podobnou situaci řeší mnoho měst a jistě existují i jiná řešení. Město využilo jinou možnost – nabídnout zmíněný kompromis, který se ale neshledal s pozitivní odezvou majitele pozemku. Jak bude město postupovat dále, se dozvíme na dalším zastupitelstvu.

Za petiční výbor Mgr. Lenka Moravcová

Komentáře

Komentáře